Các theme mình tự làm cho 6030 (nói là tự làm nhưng icon và wallpaper đều nhờ anh Goo mà có )
Trong này có 3 theme mình kết nhất
Demo :
Vista VIP


Theme chữ hán

Và theme Mac OS


Download ở đây

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Anh em có nhu cầu làm theme 6030 mình sẽ giúp đỡ

View more random threads same category: