Phim Hành Động . Được g tiếng Việt tại USA .

Dạng MPG . Xem khoảng 1 hr / tập .
Dạng nầy các bạn có thể dùng Nero 6 " Make Data DVD " rồi xem với bất cứ DVD Player nào có MP3 . Làm rất nhanh mà không cần Burn thành DVD . Nhưng nhớ là chỉ đưa file vào mà đừng làm folder .

Dùng HJSPLIT software ở đây join lại mỗi tập . Mỗi link dưới 100 MB .
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] ( Software nầy rất nhanh )

* Xin các bạn lưu ý : Vì máy chứa file không nỗi nên phải xóa bỏ sau khi upload xong . Nếu trường hợp link bị Mề gà khoá lại trong 1 thời gian nào đó thì các bạn viết lời yêu cầu những bạn nào đã download được , xin reup lại cho các bạn nhá .

Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết .
Nên dùng Internet Explorer để mở mới thấy được foder . Và máy phải có Flash Media .

Trong Folder có đủ trọn bộ không thiếu file nào cả . Mỗi tập ngắn dài MB khác nhau ; có 4,5,6,7... links không giống nhau .
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: