Phim Truyện Kiếm Hiệp tiếp nối Phim Tiết Nhơn Quí . Được g tiếng Việt tại USA thời xưa .

Dạng AVI . Hình ảnh chất lượng rõ . Dung Lượng dưới 350 MB / Tập . Xem khoảng 40' / Tập .

Dùng HJSPLIT software ở đây join lại mỗi tập . Mỗi link dưới 100 MB .
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] ( Software nầy rất nhanh )

* Xin các bạn lưu ý : Vì máy chứa file không nỗi nên không thể reup lại . Vì dù có reup lại cũng vẫn bị khóa luôn thôi . Sorry !
Để phản ảnh vấn đề Mề Gà khóa link . Các bạn nào có Premium Account nên copy link và email cho họ mỗi khi gặp link bị khóa . Làm như thế càng nhiều người càng tốt , thì sau nầy họ mới không khóa link nữa.
Địa chỉ Email : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .

Trong Folder mỗi tập ngắn dài MB khác nhau ; có 3,4... links không giống nhau , đều đủ tập .

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: