Camtasia Studio là hoàn toàn chuyên nghiệp giải pháp để ghi chép, chỉnh sửa và chia sẻ video màn hình chất lượng cao trên mạng, CD-ROM và các phương tiện truyền thông xách tay chơi, bao gồm iPod. Với sự hỗ trợ cho một loạt các tiêu chuẩn video, bạn có thể đảm bảo phân phối nội dung của bạn bây giờ và trong tương lai.
Dễ dàng thu lại màn hình, PowerPoint, các bản nhạc, cùng các video webcam để tạo ra các video đào tạo hấp dẫn, screencasts, và các bài thuyết trình mà không bao giờ rời khỏi bàn. Với sức mạnh của tương tác Camtasia Studio video, bạn có thể cung cấp nội dung chất lượng cao bất cứ lúc nào, ngay cả khán giả của bạn từ xa nhất.
Camtasia Studio giúp bạn luôn bắt nhịp trong thế giới di động bằng cách làm cho nó dễ dàng để xuất bản video và MP3Bức ảnh cho iPod và các phương tiện truyền thông di chơi. Bây giờ tin nhắn tiếp thị, hình màn ảnh, bài giảng, hoặc chỉ-trong-thời gian đào tạo video có thể tiếp cận đối tượng của bạn thiết thực bất cứ nơi nào - trên xe buýt, trong quán cà phê, hay trong khi họ đang chạy bộ. Video Camtasia Studio được thiết kế để chia sẻ.


Download
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Name : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Key:
3ZMA4-PM55B-Y2A6Y-EHQH6-VC4A5
BAA09-CACCB-ACCCA-DF6F8-C7932
F51A9-CACCB-ACC5E-741F8-D7599
DBE19-CACCB-ACC3D-F75AD-F5288
41F49-CACCB-ACC6E-85147-E4457
8C949CACCBACC29EE5EAE7593
Hoặc :Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: