Đây là link down driver của cái webcam Colorvis hình vuông có 6 đèn trắng phía trước (mỗi bên 3 đèn) và 1 lỗ nhỏ phía dưới (không biết để làm gì?), 1 lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. Lỗ nhỏ trên đỉnh đầu là lỗ cảm biến điều chỉnh độ sáng của đèn, khi che lỗ này lại hoặc khi trời tối đèn sẽ sáng. Mất gần 1 ngày mới tìm ra driver, hy vọng nhiều người sẽ không phải vứt webcam chỉ vì không có driver. Nếu cài được thì thanks cái nhé!
Link: (... Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] ... )---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

tiếp theo là driver cho win 2000, XP, vista của cái webcam Colorvis hình vuông có 6 đèn trắng phía trước (mỗi bên 3 đèn) cũng có 2 lỗ như trên nhưng không có cảm biến gì cả. Điều chỉnh độ sáng đèn bằng chiết áp trên dây. Mất gần buổi sáng mới tìm thấy driver này trên 1 forum của France, toàn French, may mà còn down được, up lên cho anh em, hy vọng nhiều người sẽ không phải vứt webcam chỉ vì không có driver. Nếu cài được thì thanks cái nhé!
Link: (.... Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] ....)


hãng Colorvis thuộc về CNAH nên sản xuất hàng loạt vỏ giống hệt nhau nhưng chíp bên trong lại là nhiều dòng khác nhau (có thể 2 con vỏ giống hệt nhau sẽ phải dùng tới 2 driver của 2 dòng chíp khác nhau). Chính vì vậy phải biết được ID con chíp mới tìm được driver. Mình đã phải dùng đến cách này mới tìm được. Có thể 2 driver mình up lên cũng không đúng với cái vỏ webcam như mình đã miêu tả.

View more random threads same category: