Smart Brightness Controller 1.2 | 7MB
S mart Brightness Controller 1.2 là phần mềm đầu tiên cho máy PC. Dimmers (điều khiển độ sáng của) được xây dựng và thiết vào nhiều thiết bị như điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3. Smart Brightness giúp đỡ để tiết kiệm pin và khả năng đôi măt vẫn nhìn tốt. Smart Brightness Controlle điều khiển thiết lập độ sáng màn hình tùy thuộc vào ánh sáng trong phòng và độ sáng của hình ảnh trên màn hình. Độ sáng điều khiển thông minh không yêu cầu các thiết bị bổ sung, ngoại trừ một webcam. Độ sáng thông minh điều khiển là rất linh hoạt cấu hình điểm sáng, điểm tối, độ sáng tối đa, độ sáng tối thiểu, sự nhạy cảm, điều kiện làm mới.


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
hoặc
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: