Cài đặt :
download file đính kèm về giải nén xong vào AdminCP > Plugin & Products > Manage Products > Add/Import Product
sau đó
tìm header template:
PHP Code:
< div id = "toplinks"  class= "toplinks"


Thêm vào phía dưới :
PHP Code:
< div style = "float:right; margin: 5px -12px 5px 10px;" >{ vb : raw ss_avatar }</ div


Save lại là xong :

<a href="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/07/28/12/81781280295479.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"/> Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]View more random threads same category: