Phần mềm sửa lỗi , format cho thẻ nhớ MMC - MMC Medic
Phần mềm này tương đối nhẹ ! ...Đối với những thẻ nhớ bị lỗi kô Format , kô copy file đc thì các bạn kết nối với máy tính , và lựa chọn trên phần mềm để tiến hành format !

Link Download : ( Test xong vui lòng cho biết thêm kết quả - Bằng bình chọn ở trên nhé )Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


View more random threads same category: