[drama 2007] Yi San - King Jeong-jo [이산 - 정조대왕], [MBC] Lee Seo -Jin, Han Ji-Min, Park Eun-Hye, Lee Jong-Su


Yi San OST (Complete)
Release Date : June 02, 2008


Tracklist:
01. 祘 (산)
02. 武舞 (무무)
03. 약속…vocal : 장윤정
04. 笛 (적)
05. 蜨 (접)
06. LAMENTO
07. 소녀
08. 잔나비
09. 湊 (주)
10. 龍 (용)
11. 鳴 (명)
12. 물바람
13. 송연
14. 무덕
15. 약속 Inst.
16. 항아 …Ending Title
17. 水 (수)

or

01. San
02. Moo Moo
03. Yak Sok - Jang Yoon Jung
04. Juk
05. Jub
06. Lamento
07. So Nyuh
08. Jan Na Bi
09. Joo
10. Yong
11. Myung
12. Mool Ba Ram
13. Song Yun
14. Moo Duk
15. Yak Sok (Inst.)
16. Hang Ah (Ending Title)
17. Soo

Link Full Album: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

(Credit Soompi + aja-aja)

View more random threads same category: