Diễn viên: 江祖平 饰 青莲、孙鹏 饰 怀文、王灿 饰 嘉荣、张倩 饰 李香菱、李芳雯、范瑞君 (Giang Tổ Bình vai Thanh Liên , Tôn Bằng vai Hoài Văn , Vương Xán vai Gia Vinh , Trương Thiến vai Lý Hương Lăng , Lý Phương Văn , Phạm Thụy Quân)Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] (Chất lượng thấp sẽ update chất lượng cao khi kiếm ra )

View more random threads same category: