Tracklist
1. Main Title
2. 유리잔
3. 미실 테마
4. 달을 가리운 해(이소정)
5. 발밤발밤(홍광호)
6. 바람꽃(E.S) ( 예송)
7. 아라로(IU)
8. 도리안(到離岸)
9. 비재(比才)
10. Passo Dopo Passo(Paul Potts)
11. 바람꽃(E.S) (아이유)
12. Come, People Of God(이소정)
13. 사라(紗羅)
14. 가질 수 없는.. 안을 수 없는..
15. Destruction Of The Kingdom
16. 덕만 테마
17. 하눌나리
18. 낭장결의
19. Dreams
20. The Rising Empire

Link down: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
cred: asianreloaded

View more random threads same category: