em đã down mấy skill súng về như ak-gold bareet-gold.v.v.. nhưng màk khi cho vào tron file cs-drag0n thì vào chơi ko thấy súng đó đâu??? em đã copy file skill súng vào đủ nhưng sao ko dc?????? giúp em với
AK 47 Gold : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
M4A1 desert CAMO: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
G36 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Spas'12 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
XM 8 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
M4A1 Black & White : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
SCAR - L : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Dragunov : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
PSG-1 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

M60 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
6 nòng thay 51 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
RPK 2 càng : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Mini UZI : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
De-Eagle vàng : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Anaconda : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
De-Eagle vàng kiểu 2 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
*BONUS cây Famas CAMO : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
đấy ạ toàn súng ngon mà ko dc ạ

View more random threads same category: