Sau đây là các skin nhân vật
T:
Rangers:

Download:
mediafire.com gbf5mc0of9tf485
Rangers v2:

Download:
mediafire.com g3qo689n705
TF141_bz:

Download:
mediafire.com xh5wa8vlki1
TF141_bzv2:

Download:
mediafire.com jn6w89dsz19ufst
TF141_afgan force:

Download:
mediafire.com wkij27loe11xjrm
TF141_afgan forcev2:

Download:
mediafire.com 3wq9yzdr1duh12c
TF141_desert

Download:
mediafire.com re6vpk69b89rjxt
TF141_snow

Download:
mediafire.com pf4jgafnz85spmc
Seal_Team

Download:
mediafire.com tcsq6aq9o4c
TF141_jungle:

Download:
mediafire.com o7wbld6g4c3b7d4
FSB_force:

Download:
mediafire.com i5d0ywwr389rwra
Sas:

Download:
mediafire.com z6i7xwdikkmse3x
USMC:

Download:
mediafire.com r5djv79daqet48o
T:
Afgan_force

Download:
mediafire.com dw9b0l35d1j7du7
opfor:

Download:
mediafire.com 9hbxk6rrah3zobz
Snow_Spetsnaz

Download:
mediafire.com 7zvuqn1j55fzdaf
Spetsnaz

Download:
mediafire.com gtqt515y4pr
Spetsnaz v2

Download:
mediafire.com g60hxhbfvbigb99
Makarov's mans

Download:
mediafire.com x3cdq62wajf1lxw
Shadow_company:

Download:
mediafire.com 2k25kkkdotzlk19
CoD 4 opfor:

Download:
mediafire.com 1vw1mi1e5ip475r
Ultranationalists:

Download:
mediafire.com y89844nx3s9xdu8
Makarov's Assault Team

Download:
mediafire.com 88kr1u24xp5v3za
Zakhaev And His Son

Download:
mediafire.com c12yqb32mdd3a6l

CT and T
Riot_shields

Download:
mediafire.com woqv7clsg6k68jo
VIP:
General Shepherd

Download:
mediafire.com synyu1n1za5lcn7

Hostage
Cod4 pilots

Download:
mediafire.com 7ga95opye4wzsfq





Skin súng đây
Screenshot
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Screenshot
4shared.com /file/exUcfp5R/COD4-m249.html
Và còn mấy cây nữa nè

DOWNLOAD

FAMAS
DOWNLOAD
For Famas

SCAR-H
DOWNLOAD
For M4

FAL
DOWNLOAD
For Galil

M16A4
DOWNLOAD
For Famas

ACR
DOWNLOAD
For AUG

AK-47
DOWNLOAD
For AK-47

F2000
DOWNLOAD
For Famas

MP5k
DOWNLOAD
For MP5

UMP.45
DOWNLOAD
For UMP.45

P90
DOWNLOAD
For P90

Glock18

For MAC10 or TMP

TMP
DOWNLOAD
For TMP

SPAS-12
DOWNLOAD
For M3

M1014

For XM1014 [auto]

Intervention
DOWNLOAD
For Scout

Barret Cal.50
DOWNLOAD
For AWP

WA2000
DOWNLOAD
For SG550

Desert Eagle
DOWNLOAD
For Deagle

M9
DOWNLOAD
For P228

Glock18 -Single and Burst fire-
DOWNLOAD
For Glock

View more random threads same category: