Phiên bản chơi đơn Offline:
Phiên bản này là phiên bản mã nguồn mở được cung cấp mã nguồn với giấy phép GNU GPL, các bác có thể lấy source code về phát triển tiếp thoải mái .

Phiên bản chơi mạng Online:
Phiên bản này là phiên bản chủ lực của em trong lần tham gia MobileLabs này. Sản phẩm sử dụng máy chủ socket nên là chi phí GPRS rất nhỏ . Khoảng 1000đ/giờ nếu mà dùng lãng phí đối với mạng Mobifone. Các bác chú ý là khi duyệt danh sách cờ thủ là lúc tốn nhiều dung lượng nhất đấy ạ.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: