1. Điều kiện:
Bạn cần cài AMXX
2. Bạn đã cài plugins hiệu ứng headshot của SOnTùngO
3.Down cái này về copy đè mục cstrike
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4.Chạy CS
____
Nhớ là phải cài hiệu ứng headshot của SONTUNGO trước nha
Cái này mình chỉ làm file.spr thôi nên không dám là tác phẩm hoàn chỉnh của mình.

View more random threads same category: