em mới mua lại 1 con IP 2G do nhạc trong máy nghe dở quá em muốn xóa nó đi , em đả cài itunes 10 rồi nhưng không biết xóa làm sao , do lần đàu dùng IP nên chưa biết cách làm các bác chỉ dùm em với (em ngu quá về IP)

View more random threads same category: