mình đang cần sơ đồ đường đi của đèn màn hình iphone.ai đã làm qua xin giúp(hiện tại đang có 1 con không lên đèn màn hình,màn hình tốt,máy bị rơi)

View more random threads same category: