máy 1208 của mình mở nguồn lên thì đèn phím và đèn màng hình cháy bình thường,nhưng chỉ được khoảng 20 giay là mất hết,(nghe gọi vẫn bình thường).tắt nguồn mở lại thì cũng lên như vậy nửa.mình đã thay Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] và màng hình rồi củng kô hết.ae nào đã làm qua bệnh nầy làm ơn chỉ dùm mình.thank tất cả.!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

View more random threads same category: