mình có em 1202 ko sac 5 được , chân cắm thì ok ,mình đo từ chân tiếp xúc lên chân pin thì ko thấy gì ,anh em nào gặp qua hoăc có sơ đồ xin chỉ thêm .,thanks.

View more random threads same category: