em có cây N81 rớt nước nguồn lên bình thường nhưng màng hình thi lên đen không thấy gì hết có bác nào đã làm qua thì xin chỉ giáo cho em với

View more random threads same category: