Giới thiệu:



Cờ cá ngựa là game khá đơn giản và quen thuộc, bạn sẽ được thử tài rung xúc xắc và điều khiển những chú ngựa của mình về đích sớm nhất.





Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]




Hướng dẫn:



Dùng chuột click vào xúc xắc để xác định số bước đi của quân cờ. Hãy cho tất cả những chú ngựa của mình về đích sớm nhất







Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]




>



Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]





<b>



Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: