Mấy bạn có biết phần mềm nào hỗ trợ ta việc học đàn piano hay organ hok nhỉ??Ví dụ như một phần mềm giúp tìm các nốt nhạc của một bài hát, phần mềm đánh thử một bài hát để ta quan sát trực quan chẳng hạn....Bữa nay chán quá kiếm việc giải trí chơi, đánh đàn là tốt nhất.Ai biết có phần mềm nào thì cho mình xin nhé, xin cảm ơn trước!!!!!!!!!!1

View more random threads same category: