Bạn Hãy download 1 trong 2 file của link nè nhé download Trước phần này

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Hai Duong.zip

Nó là một 2 file adlmdll.dll và lacadp.dll

Bạn Hãy vào ổ C:\Program Files\ AutoCAD 2007 ---- Tìm va Xóa hẳn 2 file adlmdll.dll và lacadp.dll

Và Copy 2 file khác mà bạn đã download ở 2 link kia và về Paste 2 file đó vào C:\Program Files\ AutoCAD 2007 đó là sự thay thế file thôi à . Ok đã Xong


Trai Hải Dương Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: