I - Setup Linux để chay Cpanel

Cpanel có phiên bản chạy trên Linux và phiên bản chạy trên Windows nhưng đã sử dụng Cpanel thì nên setup nó lên HDH linux thì tốt hơn

Cpanel chạy hầu hết với tất cả các dòng họ Linux , Nhưng để khai thác hết hiệu suất tối đa thì bạn nên setup nó lên Red Hat Linux Enterpires hoặc CentOS , còn mấy cái Linux Foreda hay là Unbtu gì đó cũng được và nó giống như là Windows Xp đóa , chạy nhiều ứng dụng nó sẽ chịu hem nổi đâu

II - Setup Cpanel trên CentOS 5.1

Việc cài đặt CentOS mình không hướng dẫn ở đây , nếu xem setup như thế nào thì hôm sau rãnh rỗi bảo bác Cuty làm cho bài, chứ vụ này em hem bít

- Yêu cầu cài đặt Cpanel là Server trắng ( Server trắng là Server còn zin zin chưa cài đặt cái gì trên đóa hết vì sau khi setup Cpanel nó có hết luôn từ Web đến Mail , ...)
- Và phải phân chia các patition theo ý của thằng Cpanel , Chứ cãi lời nó là cái hệ thống chạy không mạnh mẽ đâu

Bắt đầu thôi ( nói cho oách chứ thằng hoc lớp 1 còn setup được nữa là Pro như mìnk )

+ Chia các partition theo nguyên tắc sau :

/boot 35 MB (Megabytes)
/usr 8192+ MB (8192MB if you have a 80GB drive, 10240MB for a 100GB drive, 20480MB for a 200GB drive, etc.)
/var 2500+ MB
/tmp 512+ MB / 2048 MB
/home Grow to fill disk swap 2x memory size

Sau đóa chuẫn bị những yêu cầu sau để chuẩn bị rước nó từ Internet về nhà

- Kiểm tra Hostname và Network Settings :
- Đăng nhập vào root và cầu hình network
- Dùng Vi /etc/hosts để điểu chỉnh lại các thông số


Ví dụ :
Code:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.1.1.1 myhost.mydomain.com myhost
- Dùng vi /etc/svsconfig/network để mở cái giao diện network và cấu hình , rồi điền thông số IP


Ví dụ :
Code:
NETWORKING=yes
HOSTNAME=myserver.mydomain.com
GATEWAY=10.100.0.1
- Sửa lại các file cần làm
- wq để đóng file lại
- Dùng vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 để mở network và chỉnh lại theo ý mình

Ví dụ :
Code:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.1.1.1
IPADDR=10.1.1.1
NETMASK=255.255.0.0
NETWORK=10.1.0.0
ONBOOT=yes
- Sửa lại các file theo mô hình mạng của mình
- Khi làm xong nhớ reset lại OS


Dùng lệnh này để reset

Code:
shutdown -r now
Bây giờ là Cpanel có thể cài đặt roài đóa

Bạn phải mua IP thì mới cài đặt được , có thể liên hệ ( vì Cpanel nó không bán cho enuser ) hoặc mua License tai các đại lý của nó


Cài đặt

Bạn gõ cái lệnh này vào rồi chạy ra ngoài phố mời tớ làm ly cafe rồi về ( vì nó setup lâu pà kố luôn )

Code:
mkdir /home/cpins
cd /home/cpins
wget Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
sh latest
III - Quản lý và cấu hình hệ thống Hosting Cpanel
............... còn tiếp ... </div>

View more random threads same category: