Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Have Sword, Will Travel
Bao Biao/Bảo Tiêu

Xếp loại: PG
Năm: 1969
Thể loại: võ thuật, hành động
Độ dài: 102 phút
Dung lượng: 1 CD x 700MB
Chuẩn: DVDrip - XviD
Ngôn ngữ: Cantonese
Phụ đề: tiếng Anh riêng hoặc tiếng Hoa riêng

Diễn viên: Địch Long/Ti Lung, Khương Đại Vệ/David Chiang

Nội dung: Phim này copy tựa đề phim Mỹ "Have Gun, Will Travel". Khương Đại Vệ đóng vai một kiếm sĩ nghèo đi lang thang kiếm việc làm. Tình cờ anh khám phá ra có một bảo tiêu cục bị nạn và ra tay cứu giúp. Đặc biệt trong phim này họ đánh lên từng tầng lầu giống như trong phim Tử Vong Du Hý/Game of Death của Lý Tiểu Long.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Tất cả các links đã được bỏ trong folder. Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ một chốc, nhấn cái nút "continue", sẽ có một folder mở ra. Sau đó nhấn vào chữ "File Name" thì những tập sẽ được sắp xếp theo thứ tự.


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

ghép những cái files lại với HJSPLIT; có sẵn ở trong folder
phụ đề là những cái files: .srt, .idx, .sub, .ssa, .smi </div>

View more random threads same category: