2s cho quảng cáo Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Dĩ nhiên cái này anh em ai cũng biết rồi, bh up lại cho anh em chơi

Hươgns dẫn , chạy cái shortcut của file hl.exe ròi gõ CDkey

chơi như bình thường

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Nguồn : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: