Như các bác đã biết chơi đế chế trên windows 7 thường giật và nhiều lần bị treo máy.Với lại máy em không có cạc rời để chơi.Nên chỉ dùng vga onboad g33/g31.Sau một thời gian tìm hiểu em rút ra kết luận là phải cập nhật driver cho chip set g31.
Và đây là địa chỉ của em nó đây
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Do mỗi máy có chip sét khác nhau nên các bác chọn cho đúng con của mỉnh rồi down về .
Nhớ trước khi cài là phải gỡ driver onboad cũ sau đó cài cuối cùng reset máy là chơi ngon rồi.
Goodluck.
</div>

View more random threads same category: