Các pác sẽ chứng kiến các nhân vật đã quá quen thuộc nhưng trong 1 thể hình hoàn toàn khác. Mạnh nhất thì khỏi nói rồi chính là songoku ssj5, sau đó theo tui là xên bọ hung cấp 1 và songohan cấp 2Link nè chia làm 6 part. Down đủ cả 6 part và chạy file *.exe để cài đặtPart1 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Part2 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Part3 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Part4 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Part5 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Part6 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Link nữa nè

Thêm link down : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Link cũ Với link này thì bạn dùng chương trình Flash Get để down (Tôi đã thử rồi) Có thể down Flash Get tại địa chỉ Flash Get :
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Trong phiên bản mới này có thêm 1 số nhân vật mới .VD ; Songoku ssj5 ( cực mạnh đó )Xên Bọ Hung Cấp 1 ,SonGoHan cấp 2 (cũng khá mạnh đó) , ...Hy Vọng Các Bạn sẽ thích PHiên Bản này:k3Quên Nhớ thank tui cái nhasiêu tầm thôi anh em xem thử đi
Nguồn từ Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: