Không hiểu sao mình vào game là nó hiện một cửa sổ trắng và bên trên ghi: Video not variable, cannot find "IV50" decampressor. Sau đó vào được tùy chọn của game nhưng khi chạy thì ko chơi được !!

Card Driver đầy đủ !!(Win7-Untimate)

Mong các pác rúp rùm "r"em !!
</div>

View more random threads same category: