Em đang chơi igi2 nhung tới màn 3 ở nhiệm vụ 4 sau khi vô đi qua 2 cánh cửa bắn 2 nhà khoa học đó thì em ko biết làm gì nữa. Em thấy trên mạng họ nói là mở cánh của ở trong phòng ra nhung em ko mở được có bác nào gíp em với em đi khắp nơi trong màn mà ko biết làm chi?
</div>

View more random threads same category: