Các luận điểm:
LĐ1. Những chuyến tham quan du lịch giúp ta tăng cường sức khoẻ
LĐ2. Lợi ích về mặt tinh thần, tình cảm:
+ Những chuyến tham quan du lịch giúp ta có nhiều niềm vui
+ Giúp ta yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước.
LĐ3. Lợi ích về kiến thức:
+ Giúp ta hiểu biết nhiều hơn, cụ thể hơn, sâu hơn những điều đã học.
+ Mang lại nhiều bài học chưa có trong sách vở

Tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong kỳ nghỉ cho HS

Áp lực học tập của các em hiện nay rất lớn, đặc biệt là HS tiểu học. Các em đang tuổi hiếu động, vì vậy cần có thời gian nghỉ phù hợp. Chúng ta cần có kế hoạch hợp lý tuỳ thuộc vào từng lứa tuổi, từng vùng, miền của đất nước. Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để thời gian nghỉ thật sự bổ ích. Chúng ta có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá giúp các em tìm hiểu thiên nhiên, khu di tích lịch sử... nhằm ôn lại cho các em những kiến thức đã được học trên ghế nhà trường.

View more random threads same category: