Flash Banner Designer là một phần mềm thiết kế banner cực kỳ dễ sử dụng. Bạn có thể tạo Flash banner chuyên nghiệp trong vòng vài phút bằng việc sử dụng Flash Banner Designer. Chỉ cần chọn một trong bộ các mẫu banner được thiết kế trang nhã, tùy chỉnh và trích xuất như file HTML / SWF và đặt nó trực tuyến.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Flash Banner Designer v5.0 | Phần mềm làm banner

Bạn có thể thêm văn bản, hình ảnh, hình vẽ hình học và các hiệu ứng đặc biệt cho các đối tượng khác nhau xuất hiện trên banner. Chỉnh sửa tự do hình ảnh như xoay, cắt xén hoặc thay đổi độ sáng và độ tương phản.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Flash Banner Designer v5.0 | Phần mềm làm banner

Tên phần mềm: Flash Banner Designer v5.0
Chức năng chính: Phần mềm làm banner
Dung lượng: 37.8 MB
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: