Ở đời Hùng Vương thứ mười tám có cô con gái xinh đẹp tuyệt trần, tính nết hiền dịu.Đã đến tuổi kết duyên.Người cha muốn tìm cho cô một người chông thực xứng đáng.Đến cầu hôn nàng có hai vị thần đều xứng đáng làm con của vua.Một người là sơn tinh chúa vùng non cao, một người là thủy tinh, chúa vùng nươc thẳm. Vua cha ra điều kiện: một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng,voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.

View more random threads same category: