Bạn đã chán với cảnh hack, bug trong CF online?
Vậy các bạn hãy thử cảm giác mới lạ, no hack-cheat-bug vs CF offline


Cross Fire (2009/ENG) [Offline]Click vào đây để phóng to ảnh (Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]).
Click vào đây để phóng to ảnh (Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]).
Click vào đây để phóng to ảnh (Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]).

Link download : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Nếu không thích down link MF thì bonus cho các bạn link rapid
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Link down = torrent :
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: