Mình mới cài lại máy nên còn thiếu rất nhiều driver. MÌnh có download cái Driver Robot ( Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] ) về xài nhưng mò mãi mà chẳng có cái key nào. Xin được 1 key của thằng bạn nhưng lại bị báo là Used tô many times. Các bác ai hảo tâm cho mình xin 1 cái serial number với.
</div>

View more random threads same category: