Lockdown Pro 1.1-4

Cách đơn giản nhất đặt mật khẩu bảo vệ bất kỳ ứng dụng nào của bạn. Nó hoạt động trên tất cả các firmwares mới (3.x - 4.x) trên tất cả các iDevices trừ iPad (mà sẽ được tương thích đang chờ cập nhật). Nếu bạn đã sử dụng Lockdown từ trước, đây là một cập nhật lớn.


Các tính năng mới:
*Không mở rộng ứng dụng cho các cài đặt của Lockdown Pro. Nay chúng nằm trong Cài đặt ứng dụng của bạn (Settings)
*Không yêu cầu respring
*Lựa chọn giữa mật khẩu bằng chữ hoặc số
*Tùy chỉnh mật khẩu. Bạn có thể đặt mật khẩu khác nhau cho các ứng dụng riêng lẻ.
*Delay Lock. Tính năng này sẽ cho phép bạn mở bất kỳ ứng dụng và chúng được mở khóa cho đến khi nào bạn khóa thiết bị của bạn (ứng dụng sẽ không bị khóa lại, chỉ sau khi bạn lock thiết bị thì chúng sẽ bị khóa lại)
*Giao diện, tốc độ và các cải thiện ổn định tốt

Vì không có biểu tượng ứng dụng được cài đặt, hãy truy cập vào ứng dụng cài đặt (Settings) của bạn, sau đó di chuyển xuống cho đến khi bạn thấy Lockdown Pro để thiết đặt nó sau khi bạn cài nó.

Kế hoạch cập nhật:
* Cải thiện đồ họa
* Có khả năng khóa thư mục hoàn toàn (trên IOS 4)
* Khóa/mở khóa một ứng dụng thậm chí nhanh hơn! Bằng cách trực tiếp có thể làm được từ SpringBoard của bạn!
* Và nhiều tính năng!

Ứng dụng được bán với giá $1.99 trên Cydia Store

Download:
Lockdown Pro 1.1-4: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Lockdown Pro 1.1-2: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Cập nhật:
Phiên bản 1.1-4
Đã sửa các lỗi trên iOS 4.1

Phiên bản 1.1-2

Fixed muti-tasked app double password
Bugs with Camera and Photos fixed


Phiên bản 1.1-1

* v 1.1-1 Seach view keyboard doesn't appear over Lockdown Pro's keyboard.
* No double password when opening multitask app.
* Bug where no apps are able to open fixed.
* Multiple other bug fixes


Lockdown (Pro) SBSettings Toggle 1.0

Yêu cầu đã cài đặt Sbsettings, Lockdown (v. 6.4+) hoặc Lockdown Pro

Là nút chuyển trên Sbsettings cho Lockdown và Lockdown Pro. Nó cho phép kích hoạt và vô hiệu Lockdown hoặc Lockdown Pro rất nhanh ngay trên Sbsettings. Bạn phải nhập mật khẩu của bạn để thay đổi chế độ vì mục đích bảo mật


Bán trên Cydia Store với giá $0.99

Download:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


</div>

View more random threads same category: