Thủ thuật làm tăng chất lượng ảnh chụp trên các máy Symbian S60 3rd & 5th đã hackphone

Chuẩn bị:
*Phần mềm Xplore hoặc trình quản lý file tương tự.
Thực hiện:
*Tải tập tin đính kèm
*Vào Xplore cài đặt chế độ truy nhập thư mục hệ thống bằng cách Vào ứng dụng Xplore nhấn Menu/Tools/Configuration/Đánh dấu hết vào mấy ô vuông đó nhé
*Vào Rompatcher Apply cái Open4all thì mới truy nhập thư mục hệ thống được nhé.
*Cài đặt bản Patch Camera, trong quá trình cài đặt máy sẽ hỏi chọn dòng máy tương ứng với máy bạn đang dùng (xem hình)


*Trong quá trình cài đặt nếu báo ''Lỗi cập nhật'' thì tìm theo đường dẫn C/system & E/system xoá hết file txt đi nhé.
*Tìm trong file nén các tệp 10282EDC.txt, chọn đúng file txt trong file nén rồi chép theo đường dẫn C/private/10202be9 (Đọc hướng dẫn trong file nén)
*Khởi động lại máy & thưởng thức!
*Chúc các bạn vui vẻ.
link :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] [LM]


theo TGDD
</div>

View more random threads same category: