Dân đi lại nhiều ko muốn mang cable đi và muốn nối mạng đơn giản dùng 3g làm access point thì dùng phần mềm này:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Cài đặt và bật lên, nó bắt chọn kết nối, thì bạn chọn giao thức của mạng mình dùng. Cái này nó ko có đặt pass nên ai cũng có thể dùng của bạn, cẩn thận nếu dùng chỗ công cộng nhé.
hay thì ủng hộ mình phát Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: