Các bạn mê các game mobible hoặc muốn chơi các game online pc cho đở có tình trạng lag ... muốn chơi thử trên pc 1 game mobile nào đó rồi check cho em dế để đỡ tốn công delete trong dế chán quá mình gửi các bạn nào chưa biết hay đã biết phần mềm Phần mềm giả lập java KEmulator này :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Và video hướng dẫn chơi :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Video này mình làm thử trên Game online của Teamobi đó hay thanks mình mem mới
</div>

View more random threads same category: