Em đang cần lấy gấp file ghi âm trong iphone ra PC.đã nghe qa cai WINSCP nhưng vọc khó qá.Itunes của e dở chứng lấy đc có 1 2 file ghi âm ra,ko đủ.Ai biết cách nào ngon hơn bày e vs.E hỏi chút:ra cửa hàng nhờ nó làm hộ đc k?
</div>

View more random threads same category: