Ai giúp mình với. Mình thích chơi game half-life 1.1 nhưng nhìn cái súng cũ rích đó mãi chán lắm. Vậy ai có skin cho half-life 1.1 thì cho mình xin.

View more random threads same category: