Nêu những hiểu biết của mình về cuộc đời nhà văn Hê min uê.
Trả lời:
- Ơ nit Hê min uê (1899-1961) sinh tại bang Ilinoi trong một gia đình trí thức ở Mĩ.
- Sau khi tốt nghiệp ông đi làm phóng viên chiến tranh. Bị thương ở chiến trường Italia, ông trở về Hoa kì.
- Thất vọng về xã hội đương thời, tự nhận mình thuộc thế hệ mất mát, không hòa nhập được với cuộc sống đương thời và đi tìm bình yên trong men rượu và tình yêu.
- Năm 1926 cho ra đời tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc và trở nên nổi tiếng.
- Là nhà văn vĩ đại nhất của nước Mĩ thế kỉ XX. Ông khai sinh lối văn kiệm lời, kiệm cảm xúc,..(nguyên lý tảng băng trôi).
- Dù viết về đề tài gì, ông cũng đều nhằm mục đích “viết một áng văn xuôi đơn giản và trung thực về con người”.
- Nhận giải Nô- ben về văn học 1954.
- 1961 nhà văn tự sát.
- Các tác phẩm: Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai, Ông già và biển cả,.


View more random threads same category: