Hình ảnh con cá kiếm trong Ông già và biển cả của Hê-min-uê gợi cho anh chị suy nghĩ gì?
- Hình ảnh con cá kiếm trong đoạn trích được miêu tả đấy là hình ảnh đẹp, cao quý; quan hệ của của nó đối với ông lão Xa-ti-a-go cũng là một quan hệ khác thường (ông lão xem con có như một con người, thậm chí là một đối thủ hay một người bạn tâm tình).
- Chính điều này đã gợi ra cho người đọc nhiều suy nghĩ : nó là hình ảnh của ước mơ, của lí tưởng mà mỗi con người thường theo đuổi trong đời.

View more random threads same category: