(Đa phương tiện) Phiên bản mới của Corel VideoStudio X4 được tích hợp nhiều tính năng “độc”: tùy biến giao diện, dựng phim Stop Motion, tạo hiệu ứng phim Time-Lapse,…
nguồn: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Corel VideoStudio X4 có dung lượng 764 MB, tương thích với mọi Windows, tải về bản dùng thử 30 ngày với đầy đủ tính năng tại nguồn:Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Code:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Hướng dẫn sử dụngkeygen: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
nguồn: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


View more random threads same category: