lâu lắm ko pót bài ,dao này diễn đàn trầm wa,em pót game nay cho các bác chơi cho đỡ buồn,cũng giống plant vs zombie truoc em đã pot, game nay chỉ khác cai la ko phải giao diên tuyêt trắng nữa mà là đồng cỏ xanh,plant sẽ ko bắn tuyết nữa mà là bắn hat đâu,game plant vs zombie moi nay cần kích hoat tin nhắn nên các ban vào muc tin nhắn đổi trung tâm tin nhắn là +84920210021 sau đó vào game kick hoat(phải có gprs nha)sau đo thoát ra đổi trung tâm tin nhắn như cũ là +84980200030 ,nhan tiên up luôn cả bản tuyết trắng cho các bác chưa dow,thấy hay thi thank em 1 cái,lần sau em pot tiếp
</div>

View more random threads same category: