Không biết thằng em quậy phá thế nào mà chrome của mình vào không được nữa , nó cứ hiện thông báo như hình bạn nào biết cách khắc phục thì giúp mình với. Cái này hình như là bảo mật của win7 thì phải
</div>

View more random threads same category: