Viết chữ tiếng việt có dấu trong proshow gold
1. Bạn cần phải có phần mềm unikey, nếu đang dùng win 7 thì cần dùng unikey 4.0 RC2 ( đây là bản mới nhất tương thích với win7, còn một số bản thấp hơn khi sử dụng hay bị lỗi với win 7)
download unikey4.0RC2:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2.Bạn tải font VNI về => giải nén =>copy toàn bộ vào ở C/windows/fonts. Một số bạn ko viết được chữ do không có font VNi này ( rất quan trọng):
Tải Font VNI tại đây:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3.Bạn chỉnh kiểu gõ trong unikey như sau:
Bảng mã: chọn VNI windows
Kiểu gõ: chọn VNI

4.Trong proshow gold bạn chọn bất kỳ fonts chữ nào có chữ VNI đứng đầu đều có thể viết có dấu tiếng việt được. Vi dụ như hình ảnh sau mình chọn fonts VNI-Avo.

Chú Ý: trọng mục captions sẽ không hiển thị tiếng việt, nhưng trong ảnh lại hiển thị tiếng việt bình thường. Cái này không ảnh hưởng gì tới việc xuất file và viết chữ trong ảnh.
</div>

View more random threads same category: