Bạn đang sử dụng phiên bản Office cũ ?
Bạn không thích hoặc không có sẵn phiên bản mới?

Vậy thì khi có ai đó chuyển cho bạn file *.docx, *.odt mà sau khi tự rename thành *.doc và vẫn không đọc được. Hãy downd ngay phần mềm chuyển đổi:


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

hoàn toàn free, không cần pass rất đơn giản để dùng.
Chỉ cần chạy Docx2Rtf.exe trong thư mục vừa giải nén! Sau đó click select File chọn file cần mở lên đọc! sau khi đọc được rồi thì bạn có thể:
- Chuyển thành file dạng Rich text format (rtf) sau đó bạn rename extension lại thành doc để mở trong word mọi phiên bản.
- Chuyển thành file hình ảnh *.pdf nếu như bạn thấy không cần thiết chỉnh sửa!
</div>

View more random threads same category: