au đó chạy chương trình để tự tìm kiếm và xóa các file autorun của các ổ đĩa.

Tiếp tục, mở Explorer của My Computer vào Menu> Tool> Folder Options> View> và bỏ dấu chọn ở các mục :
+ Show hidden files and folders.
+ Hide protected operating system files (Recommended)

Tìm kiếm lần nữa bằng tay rồi xóa file Autorun.inf và thư mục Disk Tool ở các ổ đĩa của bạn (để chắc không còn bỏ sót file autorun nào cả). File này nằm ở ngoài gốc của ổ đĩa, ví dụ nếu bạn có ổ C, D and E, thì vị trí file sẽ là C:\autorun.inf, D:\autorun.inf và E:\autorun.inf
- Bạn cũng cần xoá file chứa virus khỏi hệ thống (C:\WINDOWS\ MS32DLL.dll.vbs)


Các bác cho em hỏi mở tool ntn / .Tình hình là em muốn diệt con virus Autorun mà ko có cách nào mở dc tool.Bác nào biết chỉ em .Hay chỉ luôn cách diệt con virus này .em xin cám ơn
</div>

View more random threads same category: