em đang dùng mạng dây,giờ chuyển tới chỗ có wifi mạnh thì phải cần có cái gì để thu ah,các pro chỉ bảo chi tiết cho em với
</div>

View more random threads same category: